The Project

Take Action

Kapsamlı ve sürdürülebilir gelecek için vatandaşların eğitilmesi.

Proje, merkezi Amerika Birleşik Devletlerde bulunan bir organizasyon olan Generation Citizens’in geliştirdiği “Action Civics” programına dayalı bir eğitim programını uyarlamak ve geliştirmek amacı ile dernekler, özel formasyon kurumları, üniversiteler ve yüksek okullar gibi farklı kurumları kapsamaktadır.

Action Civics’in yaklaşımı

Eğitim programının geliştirmeyi hedeflediği kavram:

Sivil Bilinç

Bu kavram, hükümet yapısının ve hükümetin yasaları onayladığı, kendi politikalarını belirlediği süreçleri ve vatandaşların siyasi süreci nasıl etkileyebileceğini anlamak olarak tanımlanmıştır.

Sivil Yetkinlik

Faal ve sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak demokrasiye iştirak edebilmek için gerekli olan, kritik düşünebilme, sorumları çözebilme ve işbirliği halinde çalışabilme gibi kapasiteler olarak tanımlanmıştır.

Sivil Motivasyon ya da Kararlılık

Sosyal sorumluluk duygusunu, diğer insanların haklarını ve refahını düşünebilme yetisi, fark yaratabilecek kapasiteye sahip olunduğuna inanma dahil olmak üzere, siyasi sürece aktif şekilde iştirak edebilme, toplumu ilgilendiren konularda eyleme geçme arzusu olarak tanımlanmıştır.

Action Civics formasyon sürecinin aşamaları:

1

Sorunu tanımlama

Aşama 1

Birinci aşamada öğrenciler toplumlarının eleştirisel bir yaklaşım ile incelemekte, şahsen irdelemeye ilgi duydukları konuları tanımlamaktadır. Eğitmenler öğrencilerin sesini destekleyebileceklerinin farkında olmalı, uygun konuları tespit etmede öğrencilere yardım sürecinde dengeyi sağlayabilmelidir. Gençler ile yetişkinler arasındaki bu işbirliği, hem öğrencilere hem de eğitmenlere toplumu ilgilendiren bir konunun tespit edilmesine dair karar sürecine katkı sağlama imkanı sunmaktadır.

2

Sorunun araştırılması

Aşama 2

İkinci aşama çerçevesinde öğrenciler, sorunun araştırılmasına zaman ayırmakta, kendilerine bir hedef belirlemektedir. Toplumlarının sorununun daha iyi kavranabilmesi için birden fazla kaynak ve perspektif mevcuttur. Özel ilgi uyandıran konuları ele almak üzere eğitmenler, sınıf ortamında misafir ağırlayabilmektedir. Öğrenciler, konu hakkında birçok sayısal kaynak ve basılı belge inceleyebilmektedir. Eğitmenler ve öğrenciler birlikte çalışarak, yerel haber ve gelişmelerin başlıklarını gözden geçirmekte, kaynakları değerlendirmekte ve kullanılabilir bilgileri incelemektedir.

3

Eylem planlama

Aşama 3

Bu aşama çerçevesinde öğrenciler, sorunları için bariz bir konuyu geliştirmekte ve bir eylem planını oluşturmaktadır. Eylem planı, yetişkinlere yönelik ikna edici mektupları, web tabanlı himaye projelerini ya da pratik hizmet uygulamalarını kapsayabilmektedir.

4

Müdahale

Aşama 4

Çalışmalarının son aşamasından öğrenciler, destek projelerini kendi aile, okul ve toplum mensupları ile paylaşmaktadır. Bu aşama öğrencilere, belirli bir konu hakkındaki farkındalığın artırılmasına yönelik iletişim kapasitesinin geliştirilmesinde destek sağlamaktadır.

Üç alanda gözlemlenen öğrenci gelişimleri:

“2017-18 ETKİ GELİŞİM RAPORU” ile Generation Citizens, 141 okul ve 14025 öğrencinin katılımı ile Sivil Eyleme uygulamasına ait verileri analiz etmiştir

%

sı öğrencilerin sivil bilgiler edinmiştir

%

sı öğrencilerin sivil yetkinlikler geliştirmiştir

%

sı öğrencilerin sivil eğilim geliştirmiştir

Avrupa’daki Yaklaşım

İşbirliğinin katma değeri

Gençlerin aktif hale getirilmesi ve hareketliliği, meşru bir siyasi katılım şekli olarak kabul edilmeli ve karşı çıkılmamalıdır. Gençler çoğu zaman siyasi sistem ve prosedürlere karşı eleştirisel bir yaklaşıma sahip olup, farklı şekillerdeki anti demokratik yöntemleri belirleyebilecek kapasiteye sahiptir. Gençlerin, siyasi alanı son derece kısıtlanmış olan siyaset hakkındaki düşünceleri ve tecrübelerinin dikkate alınması şarttır.

Policy Paper on Sustainable Development – European Youth Forum, 2018

Ortaklar