Resources

 

 

MÜFREDATIN AMACI NEDİR?

Proje konsorsiyumu, etkili bir öğretim metodolojisini aktararak ve uyarlayarak ve öğretim kurumlarının öğrencilerine aktif katılımlarını teşvik etmek için araçlar ve bilgiler sağlama yeteneklerini geliştirerek, Avrupa gençliğinin sosyal ve yurttaşlık yeterliliklerini artırmaya yönelik kılavuzlu bir yolu temsil eden bir Müfredat yayınladı. toplumda.

 

HAREKETE GEÇİN Müfredat, uzun vadeli sivil katılımı destekleyen ve öğrencilerin yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları işbirliği, iletişim ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren eylem odaklı bir yurttaşlık eğitimi sağlar. Nihai amaç, sivil katılıma ilham vermek, öğrencilere gerçek dünya demokrasisini deneyimleme fırsatı vermek ve onlara politika değişikliğini nasıl etkileyeceklerini öğretmektir.

 

 

 

 

 

 

Share This