Επιλογή Σελίδας

Resources

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ?

Η κοινοπραξία του έργου μόλις κυκλοφόρησε ένα πρόγραμμα σπουδών που αντιπροσωπεύει μια καθοδηγούμενη πορεία για την αύξηση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των ευρωπαίων νέων μεταφέροντας και προσαρμόζοντας μια αποτελεσματική μεθοδολογία διδασκαλίας και βελτιώνοντας τις ικανότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παρέχοντας στους μαθητές τους εργαλεία και γνώσεις για την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία.

 

TAKE ACTION Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει μια εκπαίδευση πολιτικών προσανατολισμένη στη δράση που προωθεί τη μακροχρόνια συμμετοχή των πολιτών και χτίζει συνεργασίες, επικοινωνίες και δεξιότητες κριτικής σκέψης που οι μαθητές θα χρειαστούν καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ο τελικός στόχος είναι να εμπνεύσει τη συμμετοχή των πολιτών, να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν την πραγματική δημοκρατία και να τους διδάξουν πώς να επηρεάσουν την αλλαγή πολιτικής.

 

 

 

 

 

 

Share This